Nieuws

2021 Salariswijzigingen en aanpassingen kerncijfers. Januari is dé maand van de salariswijzigingen…..

Toekomst van uw pensioen. Op 16 december 2020 publiceerde SZW de consultatieversie van de ‘Wet toekomst pensioenen’……

Wij vallen niet onder een verplichte BPF pensioenregeling of toch wel?  Profin_TreQant ziet op dit moment toezicht toenemen……

2020 wat een jaar!

Corona heeft ons allen geraakt en raakt ons nog steeds. 2020 is ook voor ons een speciaal jaar. We begonnen TreQant Pensioenadvies & Financiële Planning en gingen samenwerken met Profin onder Profin_TreQant.

Door de omstandigheden hebben wij met velen van u nog niet kennisgemaakt. Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om u fijne feestdagen te wensen!

Wij hopen u in 2021 snel te ontmoeten!