Pensioen
communicatie

TreQant ontwikkelt beleid, campagnes en middelen. En wij geven inzicht in het effect van uw communicatie. Communicatie moet immers passen en bijdragen aan uw doelstellingen. Doelstellingen die gelden voor u als werkgever, pensioenfonds, of als persoon. Dit betekent dat wij altijd in gesprek zijn over de effectiviteit van pensioencommunicatie.

TreQant: 3 bouwstenen van pensioencommunicatie

Hoe pensioenbewust is uw werknemer of deelnemer? Zien zij de toegevoegde waarde van die kostbare arbeidsvoorwaarde? Wordt de regeling wel begrepen en gewaardeerd? Zijn alle dekkingen nog wel relevant, wie betaalt er eigenlijk en welke keuzemogelijkheden zijn er? Zijn pensioenverwachtingen realistisch? De antwoorden geven richting aan de communicatie. Wij weten hoe we werknemers kunnen activeren zodat zij een realistisch inzicht krijgen in hun eigen pensioensituatie en ook daarnaar kunnen handelen. Wij helpen bij het maken van (pensioen)keuzes. En bieden daarbij concrete handvatten. Kortom wij zorgen dat uw werknemers zelf de financiële regie kunnen nemen.

Informatie landt (pas) als de afzender wordt vertrouwd. Dat geldt zeker voor pensioeninformatie. Vertrouwen moet daarom goed zijn. En keuzes die u beleidsmatig maakt, denk bijvoorbeeld aan maatschappelijk verantwoord beleggen, een vereenvoudiging van uw regeling of een nieuwe verzekeraar, moeten gedragen worden. Wij helpen u inzicht te krijgen in draagvlak en vertrouwen.

Hoe ziet de wereld u? Wordt u geassocieerd met de maatschappelijk betrokken partner of bent u de op winst beluste zakkenvuller? En hoe zien uw relevante stakeholders u? Het is belangrijk inzicht te hebben in (al) die percepties. Percepties die het resultaat zijn van verschillende invalshoeken. Wij helpen u inzicht te krijgen in percepties. U weet aan welke knoppen u kunt ‘draaien’ om perceptie op het gewenste niveau te krijgen.