Toekomst van uw pensioen​

16 december 2020 publiceerde het ministerie van SZW de consultatieversie van het Wetsvoorstel ‘Wet toekomst pensioenen’. Daarin staan al veel meer details over het nieuwe pensioenstelsel. Dit heeft ook gevolgen voor uw pensioenregeling. De komende tijd is Profin_TreQant druk voor u bezig met het maken van nadere analyses. Wij zullen daarover ook met u in contact treden. Mocht u eerder al met ons van gedachten willen wisselen dan kan dit natuurlijk ook. We geven u nu graag de hoofdlijnen van deze versie van het wetsvoorstel.

Uw regeling moet passen! Dat moet gebeuren tussen 2022 en 2026
Na inwerkingtreding van de nieuwe wet ontstaat van 2022 tot 2026 een zogenoemde transitiefase waarin uw regeling moet passen in het nieuwe stelsel.

Communicatie moet passen bij nieuwe premieregelingen
Communicatie wordt steeds belangrijker! We moeten uw werknemers meer en beter begeleiden bij hun pensioenkeuze. Een (digitale) keuzeomgeving moet uw werknemer in staat stellen om een passende keuze te maken. Wij geloven daarbij in persoonlijke advisering die vaak breder gaat dan pensioen! Daar hebben wij oplossingen voor en is al onze dagelijkse praktijk. We laten u daar graag kennis mee maken.

Nabestaandenpensioen standaard op risicobasis in de opbouwfase
En het wordt een percentage van het salaris. Uiterlijk 2026 moet het nabestaandenpensioen zijn aangepast. Wat dit voor u betekent is heel specifiek. Wij kunnen u dit natuurlijk al wel voorrekenen.

Alleen nog premieovereenkomsten maar wel in 4 varianten
De Pensioenwet kent nu nog 3 contracttypen: de uitkeringsovereenkomst, de kapitaalovereenkomst en de (beschikbare) premieovereenkomst. Straks blijft alleen de laatste over. Daarmee is duidelijk dat het pensioenresultaat afhangt van de premie, het rendement op de beleggingen en de rentestand.

Veel details ontbreken, maar zijn wel van grote invloed!
Het huidige wetsvoorstel verwijst vaak naar lagere regelgeving. Dat betekent dat daar nadere regels worden gesteld of kunnen worden gesteld. Het ministerie werkt die lagere regelgeving pas volgend jaar uit. We kunnen het wetsvoorstel dus pas goed beoordelen als de lagere regelgeving er in concept is. Daarom zult u vaker van Profin_TreQant gaan horen.

Wat gebeurt er de komende tijd?

Marktpartijen hebben tot en met 12 februari 2021 om op het wetsvoorstel te reageren. Het ministerie van SZW gaat uit van inwerkingtreding op 1 januari 2022. En dat is al over één jaar