Voortgang wetgevingstraject nieuwe pensioenwet

Velen van u hebben we gesproken over de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel op bestaande pensioencontract(en). Er is voortgang te melden op wetgevingsvlak. Als alles volgens planning blijft lopen hebben we op 1 januari 2023 een nieuwe wet. En geldt de overgangstermijn om een pensioencontract te hebben dat aan de nieuwe wet voldoet. Het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen is eind november door de ministerraad voor advies naar de Raad van State verstuurd. Het doel is om in het voorjaar 2022 het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te sturen. Eerder dit jaar hebben alle geïnteresseerden partijen kunnen reageren op de consultatieversie van het wetsvoorstel. Daarnaast hebben de toezichthouders (DNB en AFM) en de Belastingdienst een toets uitgevoerd. De Raad van de rechtspraak en het College voor de Rechten van de Mens zijn om advies gevraagd.

Het kabinet streeft ernaar om de nieuwe pensioenwet uiterlijk 1 januari 2023 in werking te laten treden.

Bron: Rijksoverheid, 26 november 2021