Waarom is een testament noodzakelijk? In de wet is het toch goed geregeld?

Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig te geven. Hieronder een paar scenario’s waaruit blijkt dat een testament in de meeste situaties geen overbodige luxe is!

En vooropgesteld: u beslist toch liever zelf wie wat van uw nalatenschap ontvangt, dan dat over te laten aan de wetgever!

De klassieke situatie

Man en vrouw, gehuwd in gemeenschap van goederen, 2 kinderen en een gezamenlijk vermogen van € 600.000.

Bij het eerste overlijden bedraagt de nalatenschap € 300.000. 50% is namelijk al van de langstlevende partner. De nalatenschap van € 300.000 moet door 3 (langstlevende en 2 kinderen) worden verdeeld. Ieder krijgt dus € 100.000.

De verschuldigde erfbelasting bedraagt per kind: € 100.000 -/- € 21.282 = € 78.718 *10% = € 7.871.

De langstlevende blijft met het deel van de nalatenschap onder hoge partnervrijstelling maar er moet wel € 15.742 aan erfbelasting worden betaald over de erfdelen van de kinderen.

Dit wil je toch voorkomen?

Samenwoners

Heeft u een testament? Nee, wij wonen samen op basis van een samenlevingsovereenkomst, dus het is goed geregeld.

Wat er bij je overlijden met je vermogen / nalatenschap gebeurt staat niet in een samenlevingsovereenkomst! Dit betekent dat zonder testament het wettelijk erfrecht van toepassing is en de langstlevende partner dan niets uit de nalatenschap krijgt. Want samenwoners erven op basis van de wet niet van elkaar. Dit kan tot schrijnende situaties leiden tot aan gedwongen verkoop van de woning aan toe om de nalatenschap bij de wettelijke erfgenamen te krijgen. Leg als samenwoners je wensen ten aanzien van je nalatenschap dus vast in een testament.

Een paar voorbeelden die de noodzaak van een testament duidelijk maken!

Benieuwd naar de mogelijkheden van een goed testament? Neem een kijkje op onze website www.treqant.nl of bel voor een afspraak 06-51243855.