Wet toekomst pensioenen: wat zijn de gevolgen voor u en uw werknemers?
De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel raakt elke onderneming en elke werknemer met een
verzekerde pensioenregeling! Wat betekent dit voor uw pensioenlasten en wat zijn de gevolgen voor
uw werknemers?

Profin_TreQant raadt u aan nu al in actie te komen om tijdig vast te stellen wat de gevolgen zijn voor
uw onderneming. Wij bieden u inzicht door samen met u deze gevolgen in beeld te brengen.
Wij zien daarbij de volgende scenario’s:

1. Voortzetten bestaande leeftijdsafhankelijke (stijgende) premieregeling. Dat wil zeggen
voorzetten voor huidig personeel en opzetten leeftijdsonafhankelijke (gelijkblijvende)
premieregeling voor nieuwe werknemers.
2. Een nieuwe leeftijdsonafhankelijke premieregeling. Dit betekent voor al uw werknemers een
nieuwe regeling met compensatie voor de werknemers die er op achteruit gaan.
3. Voortzetten bestaande leeftijdsafhankelijke (stijgende) premieregeling voor huidig personeel
en stoppen met pensioen voor nieuwe werknemers.

Wacht niet met het doorrekenen van de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel voor uw
onderneming! U kunt nu al een pensioenregeling met een gelijkblijvende-premie invoeren voor uw
nieuwe werknemers en zo besparen op uw toekomstige pensioenlasten. Uiteraard kunt u ook
besluiten om voor nieuwe medewerkers te stoppen met pensioenopbouw.
Een direct gevolg van het nieuwe pensioenstelsel is dat de onzekerheid over de hoogte van het te
bereiken pensioen voor de werknemer toeneemt. Dit vereist zorgvuldige pensioencommunicatie
door de werkgever. Ook zou het aanbieden van financieel inzicht aan uw werknemers een onderdeel
kunnen worden van uw arbeidsvoorwaarden pakket. Met financieel inzicht maken uw werknemers
betere financiële keuzes en zijn uw werknemers duurzamer inzetbaar. Tegelijk voldoet u daarmee als
werkgever aan uw zorgplicht!