Wij vallen niet onder een verplichte BPF-regeling of toch wel?

Profin_TreQant merkt op dit moment een sterke toename in het aantal BPF controles. Maar hoe zit dat nu precies?

Er geldt in Nederland géén pensioenplicht.  U bent als werkgevers vrij om een pensioen met werknemers overeen te komen. Dat is de hoofdregel zoals die voor iedere werkgever geldt.

Dat is fijn en geeft u vrijheid!

Echter op het moment dat sociale partners – vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in een sector – besluiten tot een pensioenregeling kunnen zij de Minister vragen om de regeling verplicht te stellen voor een gehele sector. In dat geval verklaart de Minister een regeling verplicht voor iedere werkgever (en werknemer) die onder de werkingssfeer valt. Deelname aan de regeling is dan wet. De regeling wordt uitgevoerd door een Bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Deze houdt streng toezicht op de verplicht aangesloten werkgevers. En als blijkt dat u als werkgever (achteraf gezien) toch valt onder een verplichte regeling kunnen daar vanuit het fonds aanzienlijke boetes op volgen.

Wijzigen werkzaamheden in uw bedrijf? Bijvoorbeeld door groei of juist afname van werk, dan is het verstandig een BPF controle te laten uitvoeren. Eigenlijk is het verstandig dit periodiek te doen.

Wat zijn uw risico’s?

Zie bijvoorbeeld de uitspraak waarbij een werkgever werd veroordeeld tot ruim 1,3 mio achterstallige pensioenpremies over een periode van 25 jaar (1992 tot 2017).  

Hoe kan Profin_TreQant u helpen?

Wij ondersteunen met een uitgebreide BPF controle. Dat betekent dat we met u:

  • een nauwkeurige inventarisatie maken;
  • analyse doen van de activiteiten in uw onderneming;
  • deze toetsen aan de omschrijving van de activiteiten zoals verwoord door het verplicht gesteld pensioenfonds;
  • en u hier ook over rapporteren.