Wijzigingen kerncijfers en salariswijzigingen 2022

Het is bijna 2022! Dit betekent dat het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst  de pensioenkerncijfers voor 2022 bekend heeft gemaakt. De belangrijkste cijfers zijn de minimale AOW-franchises en het maximum pensioengevend salaris.

tabel nieuwsbrief

*Dit is ook de AOW-franchise die veelal wordt gebruikt voor de vaststelling van het verzekerde partnerpensioen op risicobasis

Salariswijzigingen
1 januari van het nieuwe jaar is de datum waarop vaak salariswijzigingen plaatsvinden. De salariswijzigingen van uw medewerkers kunt u verwerken in het portaal van uw pensioenverzekeraar. Geef de gewijzigde fulltime salarissen door en eventueel het gewijzigd deeltijdpercentage. Het fulltime salaris is in de regel 12 maal het bruto maandsalaris vermeerderd met 8% vakantietoeslag. De juiste beschrijving van het pensioengevend salaris staat in het pensioenreglement

Heeft u hier vragen over? Neem gerust contact met ons op.